ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิก

 

ทุนการศึกษา

  • ข้อมูลทุนการศึกษา คลิก

คณะ ICT มีทุนการศึกษา (ทุนตลอดหลักสูตรและทุนระหว่างปี) ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

ที่นี่เค้าเรียนอะไรกัน ?