ชมตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงานคลิก

ลงทะเบียนออนไลน์

บุคลากรมหิดลท่านใดที่สนใจ

เชิญสมัครออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

คลิกที่ตรวจสอบรายชื่อได้เลยครับ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศการอบรม

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างเสียงประกอบ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th