โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

!!! ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว !!!


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th