ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางมาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1. เส้นทางรถโดยสารประจำทาง รถตู้
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศาลายา
รถ ปอ.515 เวลา 05.00 - 23.00 น. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี - ม.มหิดล ศาลายา)
รถตู้โดยสาร (เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)

2. สถานีรถไฟสามเสน - ศาลายา
รถเมล์ธรรมดาสาย 125 (สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล)

3. สนามหลวง - ศาลายา
รถตู้ปรับอากาศ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - ม.มหิดล)
รถตู้ปรับอากาศ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - ม.มหิดล)
รถเมล์ธรรมดา สาย 124 เวลา 04.00 - 21.00 น. (สนามหลวง - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ ศาลายา)

4. คลองสาน - เพชรเกษม - ศาลายา
รถประจำทางธรรมดา สาย 84ก หรือ รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.สาย 84ก
รถประจำทาง ปอ.547 (สีลม - ม.มหิดล ศาลายา)
สาย 163 (ห้วยขวาง - ม.มหิดล ศาลายา)
สาย 164 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.มหิดล ศาลายา)

5. ปากเกร็ด - ศาลายา
ปากเกร็ด - ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางนนทบุรี) - สาย 388 (ปากเกร็ด - ม.มหิดล ศาลายา)

6. เส้นทางบางหว้า - ม.มหิดล ศาลายา
รถศาลายาลิงค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Salaya Links) จากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า ไปถึง ม.มหิดล ศาลายา

 

ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดลานจอดรถ (Parking) ไว้ตามจุดต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านสามารถจอดรถของท่านได้ตามจุดต่างๆ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th