กำหนดการเรียนการสอน

วันแรก

 • Part I
  • Infographic คืออะไร
  • เทคนิคการนำเสนอข้อมูลจำนวนมากและตัวเลขสถิติ ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย
  • แนะนำโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ทำงาน
  • เทคนิคการสกัดความคิดจากข้อมูลให้เป็นภาพ
 • Part II
  • Workshop: การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ เพื่อนำมาสร้างเป็น Infographic#1
  • Workshop: Create Infographic with Piktochart (Template)

วันที่สอง

 • Part III
  • เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Infographic
  • การออกแบบและจัดวาง Layout ด้วยโปรแกรม Piktochart#2
  • Workshop สร้างผลงานจริงจากข้อมูลองค์กร
 • Part IV
  • PREZI – เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้าง Animation Infographic
  • การนำเข้าข้อมูลกราฟฟิก ภาพ เสียง และวิดีโอ
  • ทำความเข้าใจกับการใช้ Path กำหนดเส้นทาง Animation
  • Workshop สร้างผลงาน Animation Infographic อย่างง่าย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th