เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมเยียน นำเสนอผลงานวิจัย และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการทำวิจัย และการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ Software Engineering Lab และ Software Design Lab, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) เข้าเยี่ยมเยียน Software Engineering Lab และ Software Design Lab, Osaka University เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และประชุมหารือแนวทางการร่วมงานกันในอนาคต โดยมี Prof. Yoshiki Higo (Software Engineering Lab) และ Asst. Prof. Dr. Shinsuke Matsumoto (Software Design Lab) ร่วมให้การต้อนรับ และหารือแนวทางความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ทั้งในด้านการทำวิจัยและการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน