เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จัดอันดับโดย Stanford University (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด (career accomplishments) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จาก World’s TOP 2% Scientists by Stanford University 2021 โดยข้อมูลการจัดลำดับสามารถดูได้ที่ “STANFORD UNIVERSITY NAMES WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS, 2021” https://ecebm.com/2021/10/26/stanford-university-names-worlds-top-2-scientists-2021/