เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน The World’s Top 2% Scientist List 2022 จัดอันดับโดย Stanford University

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       (ICT)        มหาวิทยาลัยมหิดล             ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.  วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน   The World’s Top 2% Scientist List 2022   ทั้งในประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดในปี 2564 และประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการทำงาน (พ.ศ. 2331 – 2564) จัดอันดับโดย Stanford University เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information & Communication Technologies)  และสาขาย่อยด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) สำหรับข้อมูลการจัดอันดับ สามารถเข้าดูได้ที่ http://doi.org/10.17632/btchxktzyw.4