ครั้งแรกในไทย!

กับการสอนในหลักสูตร Financial Technology

จากผู้เชื่ยวชาญจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง และสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ

รู้หรือไม่ ?

ประเทศไทยต้องการนวัตกรรมด้านธุรกิจการเงินโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น AI, blockchain, e-payment, Retail technology และ Data analytics ทำให้ธุรกิจการเงินของประเทศไทย ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT และธุรกิจการเงินควบคู่กันเป็นจำนวนมาก

แต่น่าเสียดายที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ

คอร์สนี้จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิทยาการที่ทันสมัยในระดับโลก เพื่อการพัฒนาสถาบันทางธุรกิจการเงินของประเทศต่อไปได้

เพราะนี่คือ

ก้าวแรกที่สำคัญ!

เราจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงที่ใช้ได้จริง จากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมืออาชีพ ทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศ และแน่นอนว่าการเรียนคอร์สนี้ จะทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว และยังมีโอกาสได้ทำโครงงาน และฝึกงานกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วยโจทย์จริงอีกด้วย!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

นักศึกษา

นักศึกษาที่มีความสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ และอยากยกระดับความสามารถตัวเอง ให้ทัดเทียมต่างประเทศ

บุคคลทั่วไป

ผู้ที่มีใจรักในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ใฝ่ฝันที่จะเป็นแนวหน้าของประเทศไทย