ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียน

 

เต็มหลักสูตร

(แบ่งชำระได้ 2 งวด)

Module 1

Module 2

บุคคลทั่วไป
35,000 บาท

17,500 บาท

 

17,500 บาท

 

ศิษย์เก่า
30,000 บาท

15,000 บาท

 

15,000 บาท

 

นักศึกษาปัจจุบัน
25,000 บาท

12,500 บาท

 

12,500 บาท