Home ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เรื่อง
6 ผลงานนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (NSC 2024)