Home ผลงานและรางวัลนักศึกษา

หมวดหมู่: ผลงานและรางวัลนักศึกษา

เรื่อง
นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “การประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจําปี 2567” ประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) ที่นําไปขยายผลให้เกิดการใช้งานจริงได้
เรื่อง
คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมบ้านและสวน
เรื่อง
นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล Top Score หมวด Server Programming และ หมวด Presentation จากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)
เรื่อง
นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลจากการแข่งขัน “Hackathon: MU My Mind App Challenge ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มวัยรุ่น”
เรื่อง
นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันในโครงการ Creative AI Camp 2023 (CAI Camp 2023) ภายใต้หัวข้อ “AI as a Human Being”
เรื่อง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566 จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล