นักศึกษา ICT ชนะเลิศการประกวดผลงาน รางวัล “บอทสร้างชาติ” จากการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017

Activities NewsComments Off on นักศึกษา ICT ชนะเลิศการประกวดผลงาน รางวัล “บอทสร้างชาติ” จากการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขัน Chatbot Hackathon 2017 ในโครงการ”บอทสร้างชาติ” ครั้งแรกในประเทศไทย อย่างเป็นทางการบน Facebook  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบรับโจทย์ Thailand 4.0 ที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการประกวดในครั้งนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท และรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล ซึ่งปรากฏว่าทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะ ICT ชื่อทีม “Traxperience” ได้รับรางวัลชนะเลิศหมวดคมนาคม รับเงินสดจำนวน 25,000 บาท ประกอบด้วย นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตตรีรเมธ น.ส.ธันยพร ปทุมสูตร นายอมรเทพ คหัฐสันต์ นายธนธร บุญนาค และนายธนพนธ์ จารุเกษตรพร  โดยมี ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัลพิเศษ ซึ่งเป็นรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน  โดยการประกวดผลงานในครั้งนี้ ได้แบ่งหมวดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1. หมวดอุตสาหกรรม 2. หมวดการท่องเที่ยวและกีฬา 3. หมวดคมนาคม 4. หมวดพาณิชย์และการคลัง และ 5. หมวดมหาดไทย

สำหรับผลงานแชทบอทของทีม Traxperience เป็นโปรแกรมที่สามารถแนะนำการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ที่จะช่วยให้เราค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวที่อาจไม่เคยได้ยินหรือไปมาก่อน โดยใช้ข้อมูลจากคนในชุมชน แนะนำวัด ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรและเชิงวัฒนธรรม พร้อมแนะนำกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะตอบคำถามเกี่ยวกับชุมชน จากการค้นหาของผู้ใช้ ใช้งานง่าย และเป็นการทำงานบน Facebook

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish