หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT – AST The series for Sharing & Chill : Forge Your Digital Path: Mastering the Fundamentals of Git & GitHub”

  /  หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT – AST The series for Sharing & Chill : Forge Your Digital Path: Mastering the Fundamentals of Git & GitHub”
Loading Events
  • This event has passed.

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT – AST The series for Sharing & Chill : Forge Your Digital Path: Mastering the Fundamentals of Git & GitHub”

Student who not have knowledged about git and github or would like to create their own fundamental in real-life working with others.

เนื้อหาการอบรม

  • What is git?
  • How to use git with github and what is github is using for?
  • How to use github?

What you will learn:

  • Fundamental for developer or developer who would like to back-up own work

Skills you will gain:

  • Share working with teammate.
  • Manage version of code or product.

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมจะได้รับ AT ด้าน Digital Literacy จำนวน 2 ชั่วโมง

เวลา เนื้อหา
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 15.30 น. Forge Your Digital Path: Mastering the Fundamentals of Git & GitHub
15.30 – 16.00 น. กิจกรรม Workshop

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นายสัณหณัฐ กังวลงาน
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นายหฤษฎ์ พลังพัฒนากิจ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Event Details

Date: April 17 @ 2:00 pm - 4:00 pm
Time: 2:00 pm - 4:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND