เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) นำนักศึกษาหลักสูตร DST เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Alumni Experience Sharing 2023”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเสวนา “Alumni Experience Sharing 2023” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์…

ICT MAHIDOL