เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol)…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision…

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา…

ICT MAHIDOL