เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

IF YOU ARE LOOKING TO IMPROVE YOUR KNOWLEDGE AND SKILLS IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION

THIS PROGRAM IS RIGHT FOR YOU.

OVERVIEW

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ บริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีเกมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากเกมจะเป็นสื่อความบันเทิงแล้ว ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเกมมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาทั่ว ๆ ไป, ด้านการแพทย์, ด้านการทหาร และ ด้านศิลปะ กล่าวคือ เทคโนโลยีเกมที่เรียกว่า Virtual Reality หรือ VR คือ การใช้เทคโนโลยีเกมจำลองสถานที่ต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างสมจริง สถานที่ที่ถูกจำลองขึ้นมานั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีราคาสูงหรือสถานที่ที่มีความอันตรายเกินกว่าที่เราจะไปฝึกซ้อมในสถานที่จริงได้ เช่น ห้องผ่าตัด หรือ สนามรบ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใน การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งหมด 2 ปี และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กล่าวคือผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนกำหนด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทั้งมีและไม่มีประสบการณ์ด้านเกม สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเกมมาก่อน โดยปกติจะใช้เวลาสองปีในการสำเร็จการศึกษา โดยปีการศึกษาแรก จะเรียนรายวิชา (Course work) ทั้งหมด และในปีการศึกษาที่ 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และลงมือทำงานวิจัย (Thesis / Thematic Paper) ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ สำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านเกมมาแล้ว สามารถทำวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชาได้เลยตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 โดยที่ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในหนึ่งปี

หากคุณสนใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ!

Introduction to Master of Science in Game Technology and Gamification

Play Video