เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ คณะ ICT) อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของคณะ ICT อาทิ บุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจเข้าศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ เป็นต้น ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ICT จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ดังนี้

นโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยมหิดล

  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDF)
  • Mahidol Data Protection Policy (PDF)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://privacy.mahidol.ac.th 

การขอใช้สิทธิ์ และแจ้งเหตุละเมิด

  1. แบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request Form)

(https://privacy.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/Data-Subject-Request-Form.pdf)

สามารถจัดส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบถึงคณะฯ ตามช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  1. ระบบ Request for Data Subject เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

(https://rdsr-pdpa.mahidol.ac.th/)

  1. การแจ้งเหตุละเมิด สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

(https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/)

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร ICT 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร: +66 (02) 441-0909

อีเมล์: ict@mahidol.ac.th

Line official account: @ictmahidol

หรือติดต่อ

  1. คณะกรรมการประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของคณะ ICT

อีเมล์: pagaporn.pen@mahidol.ac.th หรือ praprut.pira@mahidol.ac.th

  1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์: privacy@mahidol.ac.th