เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การศึกษาและการวิจัยสหวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับโลก

พันธกิจ

พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ค่านิยมองค์กร

ONE ICT รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง

วัฒนธรรมองค์กร: MAHIDOL

“M A H I D O L”