เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

University/ Institute Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Country Japan Type of Internship In-person Research Area http://www.cs.tuat.ac.jp/en/study/lab/ Number of acceptance / Internship Period Undergraduate (3rd year students): 6-8 students Internship period: 10 Jan 2022 – 21 Mar 2022 (70 days) Graduate (1st year students): 2-4 students Internship period: 1 Dec 2021 – 8…

2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

University/ Institute Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Country Japan Type of Internship In-person Research Area http://www.cs.tuat.ac.jp/en/study/lab/ Number of acceptance / Internship Period Undergraduate (3rd year students): 6-8 students  Internship period: 10 Jan 2022 – 21 Mar 2022 (70 days) Graduate (1st year students): 2-4 students Internship period: 1 Dec 2021 – 8…

2020 Internship Programs Abroad (Round 2)

Call for Application: ROUND 2 GERMANY (Number of acceptance: 4)– University of Bremen [ details | program information ] NORWAY (Number of acceptance: 15)– University of South-Eastern Norway (USN) Kongsberg [ details ] CHINA (Number of acceptance: 30)– Tianjin University [ details ] [ program information ] VIETNAM [ details ] (Number of acceptance: 10)– MMSOFT [ company profile ]– TMA…

2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

University/ Institute Univ of Bremen NCU and YZE NAIST Country Germany Taiwan Japan Type of Internship In-person Online Online + Onsite Research Area AI, Cognitive Science, Digital Media, Computer Graphics, VR, Sensor Networks, HCI, Software Engineering AI, Computer Vision, Image Processing, Sport AI, Mobile Data Dissemination, Delay-Tolerant & Opportunistic Networks,…