เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม งาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ในปีนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล           …

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MVIT LAB จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม MVIT LAB ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบัน  เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และก้าวไกลสู่ระดับสากล ดาวน์โหลดข่าว

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 8156 ของโลก จาก Research.com Research.com เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับนักวิจัยทั่วทุกมุมโลก ที่รวบรวมเว็บไซต์สำหรับการวิจัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นำเสนอข้อมูลของผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการจัดอันดับของ Research.com จะอิงตามเมตริกดัชนี H (ตัวเลขที่แสดง จำนวนผลงานวิจัย ที่มีจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัยนั้น ๆ) ของ Microsoft Academic โดยจะเลือกจัดอันดับเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีดัชนี H อย่างน้อย 30 สำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สนใจสามารศึกษาข้อมูลการจัดอันดับภายในประเทศไทยทั้งหมดได้ที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science/th การจัดอันดับโลกฉบับเต็มที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science  และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: “STANFORD UNIVERSITY NAMES…

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ได้รับรางวัลจำนวน 4…

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์และต่อยอดผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ…

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จัดอันดับโดย Stanford University (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด (career accomplishments) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จาก World’s TOP 2% Scientists by Stanford University 2021 โดยข้อมูลการจัดลำดับสามารถดูได้ที่ “STANFORD UNIVERSITY NAMES WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS, 2021” https://ecebm.com/2021/10/26/stanford-university-names-worlds-top-2-scientists-2021/ Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 356 ผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านโปรแกรม Webex Meetings การจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีเวทีในการคิดริเริ่มพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ…

ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัย ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งประเภทรางวัลการวิจัยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก” (Development of Swamp Buffalo Identification Method Using Biometric…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day”

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day” ภายใต้โครงการ “University Data Driven Idea Challenge for Digital Transformation in Higher Education ประเทศไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา นายปราชญ์  ชัยศิริ และนางสาววรมน เจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ เป็นผู้พัฒนาผลงาน และมีอาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาโครงการ…