เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาทีม “บ้านและสวน” และ “บ้านและสวน สาขา 2” จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้คะแนนรวมลำดับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “บ้านและสวน” ได้คะแนนรวมลำดับเหรียญเงิน และ ทีม “บ้านและสวน สาขา 2” ที่ได้คะแนนรวมลำดับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน “ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16: The Best of The Best Embedded System Developers (TESA Top Gun Rally 2022)” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร” (Device Development for Metaverse) เมื่อวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา…

นักศึกษาทีม NAKAMA คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “I Wheel Go” ในการแข่งขัน Moral Hackathon 2022 พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ภายใต้หัวข้อ “Make A Change ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม NAKAMA ประกอบด้วยนายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี นายศุภกานต์ เหล่ารัตนกุล นายธนภัทร จำนงรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 และดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และประกาศนียบัตร จากผลงาน “I Wheel Go” ในการแข่งขัน Moral Hackathon 2022 พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ภายใต้หัวข้อ “Make A Change ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565…

นักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม Java is Pain คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงาน “Borrow Time Tactic” ในการแข่งขันพัฒนาเกมภายใน 48 ชั่วโมง Fit Game Jam 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   (ICT)   มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ  นายนวัต เงินอนันตพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายปรเมษฐ์ แก้วประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) นายรวิชญ์ จ.จิตต์เจริญชัย และนายนวพล นาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาชิกทีม Java is Pain ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท และโล่รางวัล จากผลงาน “Borrow Time Tactic” ในการแข่งขันพัฒนาเกมภายใน 48 ชั่วโมง Fit Game Jam 2022 (Fine Arts…

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MVIT LAB จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม MVIT LAB ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม AlphaTech ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นาย SOKSEDTHA LY นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

วันที่ 11 เมษายน 2565 ทีม Inventor Assemble ประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาววริศรา วรรณวงศ์ไพศาล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางสาวศิรภัสสร จำปา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “The First Thai HCI Paperthon” การเขียนบทความวิชาการหัวข้อ HCI กับ โควิด-19 ในหัวข้อ “A study of factors affecting the development of the immigration system of a…

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โครงการ “โปรแกรมการจำลองการฝึกส่องกล้องภายในหัวไหล่บนเทคโนโลยี Virtual-Reality” ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายอนาคิน พัชโรทัย นายรัฐนันท์ คัมภีรศาสตร์ และนายสฤษฎ์พงศ์ อุดมมงคลกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร ICT นานาชาติ) โดยมี ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิตนักศึกษา จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม AlphaTech ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นาย SOKSEDTHA LY นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออนไลน์ “Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา…

4 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth National Software Contest : NSC 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth National Software Contest : NSC 2022) มีนักศึกษาคณะ ICT…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม DisruptiveTech ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม DisruptiveTech ซึ่งประกอบด้วย น.ส. จันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021” สนับสนุนโดย Project Management Institute (PMI) ผลงาน “RecyclingNation” ของทีม DisruptiveTech มีจุดประสงค์เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาใหม่ โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ทีม DisruptiveTech มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะในเมืองและการรีไซเคิลทรัพยากร โดยสร้างแอพพลิเคชันที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโปรแกรมการรีไซเคิลรอบตัวพวกเขา อีกทั้ง…