เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันในโครงการ Creative AI Camp 2023 (CAI Camp 2023) ภายใต้หัวข้อ “AI as a Human Being”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ นายศรุต เฟื่องวุฒิ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 หนึ่งในสมาชิกทีม ALL FOR U ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันในโครงการ Creative AI Camp 2023 (CAI Camp 2023) ภายใต้หัวข้อ “AI as a Human Being” ประเภท AI พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และประเภทหมากล้อม พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 16 ตึก CP ALL Academy
 
Creative AI Camp เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI Division) หรือ CAI บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นค่ายที่มุ่งเน้นให้ทักษะ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆ อาทิ Computer Vision, Natural Language Processing, Neural Network, ChatGPT และวิธีการสร้างสรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม (Creative AI Convergence by Go Philosophy) เป็นต้น พร้อมฝึก Workshop วางแผนกลยุทธ์จากโจทย์จริงของ 4 ภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ Contact Center เพื่อให้เยาวชนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ AI ได้ตามแนวคิด Phenomena Work-based Learning ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วม พร้อมเป็นผู้นำด้าน AI และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Facebook: CAICamp