เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 7 ICT Direct Admission ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร:  8 – 18 มิถุนายน 2566 สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ คุณสมบัติทางการศึกษา 1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ ม.6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอม, คณิต – คอม หรือ GED (145 คะแนนในแต่ละรายวิชา) หรือ Grade 12 / Year 13 หรือ แผนการเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีหน่วยกิต คณิต ≥ 7 หน่วยกิต, วิทย์ ≥ 9 หน่วยกิต, อังกฤษ ≥…

ประกาศ! รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร:  28 พฤษภาคม–  9 มิถุนายน 2566 สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอม, คณิต – คอม วุฒิการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา มีผลสอบต่างๆ ดังนี้ TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6…

ประกาศ! รอบ 5 Admission (TCAS 3) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่: https://www.mytcas.com/ คุณสมบัติทางการศึกษา แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอม, คณิต – คอม วุฒิการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา มีผลสอบต่างๆ ดังนี้ TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา…

ประกาศ! รอบ 4 Quota (TCAS 2) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: มีนาคม – เมษายน 2566 (วันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอม, คณิต – คอม วุฒิการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา มีคะแนนสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน, ภาษาอังกฤษ ≥ 30 คะแนน) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย…

ประกาศ! รอบ 3 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุกแผนการศึกษา ในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา หรือ Grade 12 / Year 13 หรือ มีผลสอบ GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 การสอบ สอบข้อเขียนของคณะ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสมัคร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5…

ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO (TCAS 1) ปีการศึกษา 2566

รอบ 1/1: รับสมัคร 3 ตุลาคม 2565 (9.30 น.) – 17 ตุลาคม 2565 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น. รอบ 1/2: รับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 (9.30 น.) – 23 ธันวาคม 2565 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น. สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์–คอมพิวเตอร์, คณิต–คอมพิวเตอร์ หรือ Grade 12 / Year 13 หรือ มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา…

ICT International Direct Admissions (ปีการศึกษา 2566)

สมัครออนไลน์: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ International Direct Admissions 2023 Schedule รายละเอียด รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 ช่วงเวลารับสมัคร 24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565 9 – 31 ม.ค. 2566 18 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566 15 – 30 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2565 6 ก.พ. 2566 8 พ.ค. 2566 5 มิ.ย. 2566 สอบสัมภาษณ์ 23 พ.ย. 2565…

ประกาศ! รอบ 1 ICT – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: 12 – 30 กันยายน 2565 สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ ม.6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอม, คณิต – คอม หรือ GED (145 คะแนนในแต่ละรายวิชา) หรือ Grade 12 / Year 13 หรือ แผนการเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีหน่วยกิต คณิต ≥ 7 หน่วยกิต, วิทย์ ≥ 9 หน่วยกิต, อังกฤษ ≥ 9 หน่วยกิต…

ประกาศ! รอบ 6 Direct Admission (TCAS 4) ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: วันที่ 30 พฤษภาคม 65 (9.30 น.) – 1 มิ.ย. 65 (12.00 น.) สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จากต่างประเทศ ดังนี้ ม.6 ทุกแผนการศึกษา GED / Grade 12 / Year 13 2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 3.มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คณิต 1 (9 วิชาสามัญ) 20…

ประกาศ! รอบ 5 Admission ปีการศึกษา 2565

 กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Admission (TCAS 3)