เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัล“นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (CITT) มอบให้กับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน  ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นางสาวพัชรภิมณฑ์ อรัญพัณภรณ์ หรือ น้องเพชร ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นานาชาติ สาขา Management Information System (MIS) ประธานรุ่นและกรรมการในสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เข้ารับมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ได้นำความรู้ความสามารถทางด้าน…

บทสัมภาษณ์ เกล & ปาล์ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ ICT ม.มหิดล สะท้อนประสบการณ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนกับ NAIST ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Software Engineering Research Group ที่ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปีนี้คณะฯ ได้ส่งนางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ (เกล) และ นายณฐนนท ฤทธิ์ตา (ปาล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตร ICT นานาชาติ เพื่อไปฝึกงานกับ NAIST ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Asst. Prof. Dr. Raula Gaikovina Kula, Prof. Dr. Kenichi Matsumoto และ Assoc. Prof. Dr. Takashi…

บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Cybersecurity Camp 2021 จากการแข่งขัน STDiO CTF 2021

การแข่งขัน STDiO CTF 2021 เป็นการแข่งขันด้าน Cybersecurity ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม 2600 Thailand โดยมุ่งเน้นไปยังผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ผ่านการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4  – 8 มกราคม 2564 โดยนายจิรพัส ธรรมสงเคราะห์ หรือ น้องพัท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา Computer Networks คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาด้าน Cybersecurity มาเป็นเวลา 3 ปี เป็น 1 ใน 5 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Global Cybersecurity Camp 2021 (GCC 2021) โครงการ Global Cybersecurity…

บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นนักศึกษาด้าน IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล หรือ น้องเจนนี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา Software Engineering ประธานรุ่นและกรรมการในสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2019 และการประชุมระดับชาติ NCIT2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (CITT) รางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน  ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  โดยในวันนี้ทีมงาน ICT Spotlight ได้พูดคุยกับน้องเจนนี่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของการได้รับเลือกให้รับรางวัล นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการใช้ชีวิต การแบ่งเวลาเรียนและการทำกิจกรรม รวมไปถึงข้อคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่ ไม่ใช่แค่ในห้องสอบเท่านั้น แต่สามาถนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วย ติดตามอ่านกันเลยค่ะ รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับอะไร ชื่อภาษาไทยของรางวัลนี้มีชื่อเรียกว่า…

บทสัมภาษณ์ ทีม TRAGK คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม CPF Hackathon 2020

เมื่อเดือนกันยายน 63 ที่ผ่านมา น้อง ๆ ทีม TRAGK ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ Requirement Delivery Management and Real time Tracking จากการแข่งขันในกิจกรรม CPF Hackathon 2020 ภายใต้ชื่องาน CPF Dev Day 2020 “พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีก โดย Developer ยุค 4.0” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยทีม TRAGK เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายภาดา กาญจนภิญพงศ์ (ก็อต)…

บทสัมภาษณ์ คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 1

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารและการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคณะ ICT เองก็มีศิษย์เก่าที่ทำธุรกิจ Startup เกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยศิษย์เก่าท่านนั้น คือ คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ (พี่เบน) ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จากสาขา Computer Science ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer (CTO) บริษัท Course Square นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอีก 3 ท่าน ได้แก่ คุณอดิศร วิเชียรเจริญ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จากสาขา Database & Intelligent Systems คุณณัฐพล วัชรศิริสุข ศิษย์เก่า ICT รุ่น…

บทสัมภาษณ์ กว่าจะเป็น MU – IR Ambassador 2019 ทูตด้านวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล

นายธนภัทร จำนงรัตน์ หรือน้องปาล์ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็น MU-IR Ambassadors 2019 จากกิจกรรม MU-IR Ambassadors Contest 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถและศักยภาพ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้นำนักศึกษาและเป็นทีมจัดกิิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย โดยพี่ ๆ ทีมงาน ICT Spotlight ได้พูดคุยกับน้องปาล์มว่ากว่าจะได้รับคัดเลือกให้ได้เป็น MU-IR Ambassadors นั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไร และต้องผ่านอะไรมาบ้าง ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ MU – IR Ambassador คืออะไร และตำแหน่งนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง MU – IR Ambassador เป็นกลุ่มนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะทำหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ครับ เช่น…

บทสัมภาษณ์ “Digital tour guide for Mahasawat community” ระบบนำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS ประสบการณ์ในการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) การเตรียมตัว และสิ่งที่ได้รับจากการทำโครงงานวิจัย ข้อคิดดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำ Senior Project  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้ริเริ่มการให้ทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) สำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ ICT สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีละ 3 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทั้งรับรู้ถึงประโยขน์ของการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  ครั้งก่อน ทีมงาน ICT Spotlight ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน Senior Project จากคณะฯ ไปแล้ว 1 ทีม ในวันนี้ เราจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับนักศึกษาอีกหนึ่งทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ…

บทสัมภาษณ์ “ไกด์คลาส : ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (KideClass : 21st Century Classroom through Cultural-Tourism-based AR Game)”

HIGHLIGHTS โครงงานวิจัย เรื่อง “ไกด์คลาส : ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (KideClass : 21st Century Classroom through Cultural-Tourism-based AR Game)” อีกหนึ่งผลงาน Senior Project ของนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) สำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะฯ ในปีการศึกษา 2562 สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายเกียรติคุณ อมรรัตน์ (เก่ง)​ สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network), นางสาวอัณณ์ อารยะพิพัฒน์กุล (เน้ย)​ และ นางสาวณัฐณิชา อ้นวงษ์ (มายด์)​ สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงฉลาด (Database and Intelligent System) ซึ่ง ทั้ง 3 คนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.ปวิตรา…

บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS พูดคุยเกี่ยวกับ Project ที่นำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาใช้ รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำงาน แบ่งปันประสบการณ์การทำ Project สิ่งที่ได้จากการทำ Project  และข้อคิดดี ๆ มากมาย ___________________________________________________________________________________ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเป้าจะเป็นสถาบันชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล โดยคณะฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะฯ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะฯ ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุนสนับสนุนฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมทั้ง รับรู้ถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม อันจะก่อให้เกิดโครงงานวิจัยด้าน ICT ที่สามารถนำมาพัฒนาสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน ICT Spotlight…