เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ : งานการศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษา

ENGLISH TEAM LEADER

Mr. Martin Pieter Willemse

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 187
E-mail: martin.wilmahidol.ac.th

Chinese Activities Leader

Mr. Cheng-Chang Chien (Peter Chien)

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 194
E-mail: chengchang.chimahidol.ac.th

STUDENT AND ALUMNI ENGAGEMENT OFFICER

Mr. Stephen Edward Smith

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 180
E-mail: stephen.smimahidol.ac.th

DST Coordinators and Student Activities Officer

Mr. Brian Marcar

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 174
E-mail: brian.marmahidol.ac.th

Mr. Benjamin James Horgan

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 179
E-mail: benjaminjames.hormahidol.ac.th

Mr. Karl David Robinson

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 186
E-mail: karl.robmahidol.ac.th

Mr. Paul James Collins

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 185
E-mail: paul.colmahidol.ac.th

Mr. Robert James McEvoy

ตำแหน่ง: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน: 183
E-mail: robert.mcymahidol.ac.th