เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความประสงค์ขอเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่างๆ หรือ ขอใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารคณะฯ  อุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ   สามารถ Download แบบฟอร์มฯ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ   และยื่นเอกสารขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  ในวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ICT

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลักสูตร DST