เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สัญลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่านิยมองค์กร

สีประจำคณะ: สีเขียวน้ำทะเลและสีครีม

สีเขียวน้ำทะเล
HEX: #006C6C
RGB Code: R = 0, G = 108, B = 108
CMYK Code: C = 89, M = 40, Y = 54, K = 18

สีครีม
HEX: #FFFFC9
RGB Code: R = 255, G = 255, B = 201
CMYK Code: C = 2, M = 0, Y = 25, K = 0

สีเขียวน้ำทะเล และ สีครีม ความหมายโดยรวม การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความสง่างาม ของคณะและมหาวิทยาลัย รอบรู้ในวิชาชีพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สีเขียวน้ำทะเล ความหมาย: การเกิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องดุจ ธรรมชาติ ความสง่างาม และความมีเกียรติ ความรอบรู้ในวิชาชีพ ความกว้างใหญ่และความล้ำลึกของมหาสมุทร อันเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง

ที่มาของสี: สีเขียวน้ำทะเล เกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวอย่างละเท่าๆ กัน ทำให้เกิดสีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ สีน้ำเงินคือสีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล สีเขียวคือสีแห่งต้นไม้ซึ่งมีธรรมชาติของการเกิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นสีที่หมายถึงความสง่างามและความมีเกียรติ เมื่อผสมเป็น Oceanic Green จึงเกิดเป็นความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความล้ำลึกและเป็นแหล่ง กำเนิดของสรรพสิ่ง เปรียบเหมือนศาสตร์ทางด้าน ICT ซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ต่อทุกสาขาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

สีครีม ความหมาย: ความมีคุณธรรม และจริยธรรม

ที่มาของสี: เกิดจากสีเหลืองและสีขาวผสมกันในสัด ส่วนที่เหมาะสม จะให้สีครีมที่นุ่มนวล แลดูสุภาพ อ่อนโยน สีเหลือง แทนสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณธรรม และสีขาว หมายถึงความมีจริยธรรม ดังนั้นสีครีมหมายถึงคณะ ICT จะเติบโตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำคณะวิทยา ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคณะ ICT

ธงประจำคณะ

แผนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร