เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในงาน “นิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565” ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการประมาณ 20 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 อย่างต่อเนื่อง Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ งานวันวิชาการ “ACT 60th DAIMOND JUBILEE ACADEMIC DAY 2022” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 10 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 อย่างต่อเนื่อง Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 30 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สตรีศรีสุริโยทัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในนิทรรศการมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งาน “เจิดจรัส วิวัฒน์ทวี 100 ปี สตรีศรีสุริโยทัย” ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 20 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ความแตกต่าง และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ Bangkok International Preparatory & Secondary School

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน “Bangkok Prep University Fair” ณ Bangkok International Preparatory & Secondary School โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 20 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน “University Fair” ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 30 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในงาน “อุทยานการเรียนรู้ ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 20 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ความแตกต่าง และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ Regent’s International School Bangkok

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน “Thai and UK University Fair” ณ Regent’s International School Bangkok โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 20 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

วันที่ 1, 3 และ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร เข้าบรรยายแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะ ICT จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของ IT และ IT Trends ในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน “Thai College Fair 2022 – 2023” ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 50 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนมาก Previous Next ดาวน์โหลดข่าว