เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ตลาดนัดนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1”

วันที่ 30 มกราคม 2567 นักศึกษาทุนกิจกรรม และทีมผู้นำนักศึกษา ชั้นปี 1 – 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ร่วมกับ สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ตลาดนัดนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1” ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาของคณะฯ ได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และ Gift shop ของตนเอง พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาของคณะฯ ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กิจกรรม “ตลาดนัดนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1” เป็นกิจกรรมที่คณะ ICT จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการจัดสรรพื้นที่ภายในคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด