เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” ภายใต้ “โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เกิน 20 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการสร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือชุมชน หรือจังหวัด ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประวัติ ผลงานของศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ทั้งนี้ พิธีการเข้ารับมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล: MU Blue Night ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะ ICT ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง