เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MU-Testing จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอปพลิเคชันสำหรับการประเมินสมรรถภาพและช่วยในการเรียนรู้การออกกำลังกายผู้สูงอายุ” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับทีม MU-Testing ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “แอปพลิเคชันสำหรับการประเมินสมรรถภาพและช่วยในการเรียนรู้การออกกำลังกายผู้สูงอายุ” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ผลงาน “แอปพลิเคชันสำหรับการประเมินสมรรถภาพและช่วยในการเรียนรู้การออกกำลังกายผู้สูงอายุ” เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถทำนายและวินิจฉัยสมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุเบื้องต้น โดยวิเคราะห์ผ่านท่าออกกำลังกาย 2 ท่า ได้แก่ 5 Times Sit-to Stand และ Time Up-and-Go ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้นำ Algorithm AI Conceptual มาใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุแบบอัตโนมัติ ผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือ และนำเวลาที่ทำได้พร้อมภาพการเคลื่อนไหว ไปแปรผลเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงสมรรถภาพร่างกายในปัจจุบัน

การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายแก่สาธารณชน

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และ Facebook: MVIT Research LAB : Faculty of ICT, Mahidol University