เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล Top Score หมวด Server Programming และ หมวด Presentation จากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ เงินนิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์ นายธนวัฒน์ รัตนความดี นายยุทธพิชัย พรมนอก และ นายชัยทัศน์ มีสมศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 2 จาก “ทีมบ้านและสวน” โดยมี ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนายธมกร เจียมรชดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Top Score หมวด Server Programming และ หมวด Presentation จากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ“ระบบแสดงผล และการจัดการสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“การแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัวได้นำความคิดอย่างสร้างสรรค์และความรู้ของตนแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของอุบลราชธานีในแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 49 ทีม จาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ในการแข่งขันครั้งนี้ ยังมีนักศึกษา DST หลักสูตรไทย ชั้นปีที่ 2 “ทีมบ้านและสวนสาขาสอง” เข้าร่วมแข่งขันในฐานะทีมสังเกตการณ์อีกด้วย โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพิชามญชุ์ องค์วิมลการ นายคุณาภูมิ โอพริก นายธนภัทร บุญเลี้ยง นายธนภัทร จรูญเรือง นายปัณณวิชญ์ สดแสงจันทร์

คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้ง 2 ทีม มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง