เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาทุนกิจกรรม คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาทุนกิจกรรม ร่วมกับ สำนักงานบริหารการศึกษา และคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ ICT สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยได้รับเกรียติจาก Mr. Brian Marcar, DST Program Coordinators and Student Activities Officer เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กิจกรรม “วันลอยกระทง” เป็นกิจกรรมที่คณะ ICT จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในวันลอยกระทงผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงกาบกล้วย กิจกรรมก่อประสาททราย และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการแต่งกายในธีม “ลอยกระทง” อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย