เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

2 ทีมนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2023”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา ICT มหิดล จำนวน 2 ทีม ที่คว้ารางวัลในการแข่งขัน “Innovation for Campus Sustainability 2023” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “วีลโก: แอปพลิเคชันอํานวยความสะดวกสําหรับผู้บกพร่อง ทางการเคลื่อนไหวที่ใช้วิลแชร์” (WHEEL GO: ACCESSIBILITY ASSISTANCE APPLICATION FOR PERSONS WITH MOBILITY IMPAIRMENTS IN WHEELCHAIR) จากทีม NAKAMA ประกอบด้วย นายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี นายศุภกานต์ เหล่ารัตนกุล และนายธนภัทร จำนงรัตน์      นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ผลงาน “EcoEats” จากทีม Food Forward Force ประกอบด้วย นางสาวพฤกษา ด่านกิตติพงศ์ และนายพีรกร นิมิตกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     (ICT หลักสูตรนานาชาติ)      ชั้นปี 3 โดยมี  ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2023” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนแก่สังคมไทย

คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทั้ง 2 ทีม มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ และ Facebook Page: Mahidol University Sustainability