เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลจากการแข่งขัน “Hackathon: MU My Mind App Challenge ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มวัยรุ่น”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ทีม ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขัน “Hackathon: MU My Mind App Challenge ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม Echo ประกอบด้วย นางสาวรัสรินทร์ เอี่ยมฤทธิไกร นางสาวสุพิชฌาย์ จงเพิ่มวัฒนะผล นางสาวชนินันท์ เพชรปานกัน นางสาวนิศากร เงาศรี และ นางสาวศศสรวง พัฒนกิจเจริญชัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ทีม Flaming pot ประกอบด้วย นางสาวสุชาวภักดิ์ การเจริญดี นายปรเมษฐ์ แก้วประดับ นายธนัท พิชิตพันธ์พงศ์ และนายศาสตรา ประสงค์ธิชล ร่วมกับ นางสาวพณิชา วงษ์วรรณทวี นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ทีม FEEL FEEL JOY JOY! ประกอบด้วย นายก้องภพ วุฒิอำพล นายจิรทีปต์ ฤดีรุจนวงศ์ นางสาวชาลิสา แซ่โง้ว นางสาวปชณิฐา แซ่เฮ้ง และ นางสาวฉัตรวีรยา ศรีวิไลลักษณ์

การประกวด “Hackathon : MU My Mind App Challenge ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มวัยรุ่น” จัดขึ้นโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีทักษะหรือสนใจด้าน Mobile Application, Website Application และมีไอเดียสร้างสรรค์ ได้ร่วมต่อยอด และยกระดับแอปพลิเคชันสำหรับช่วยดูแลสุขภาวะทางจิตใจ และป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต ที่คิดค้นและพัฒนาโดยภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพเท่าทันสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทั้ง 3 ทีม มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Facebook Page: iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม