เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “การประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจําปี 2567” ประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) ที่นําไปขยายผลให้เกิดการใช้งานจริงได้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอมอร ทิพย์สมบัติ นางสาวอัครภา ตงประสิทธิ์ และนายภัทร วงศ์ทรัพย์สกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน “การประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจําปี 2567” ประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) ที่นําไปขยายผลให้เกิดการใช้งานจริงได้ โดยมี ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

กิจกรรมประกวดสื่อ Social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจําปี 2567 เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสื่อ social media อาทิ คลิปวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ และโครงการต้นแบบ Prototype ที่สามารถนำไปขยายผล และใช้งานได้จริง สำหรับส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษา จากนักศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง