เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” หัวข้อ “Fundamental of 3D Computer Graphic elements and Introduction to Free Digital Content Creation Software, Blender” และ “Data Science at the Speed of Thought: GPU Accelerated Data Science with RAPIDS.AI:- cuDF / cuCIM accacelerating Pandas/Scikit-Image API”

วันที่ 13 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” สัปดาห์ที่ 1 ในหัวข้อ “Fundamental of 3D Computer Graphic Elements and Introduction to Free Digital Content Creation Software, Blender” และ “Data Science at the Speed of Thought: GPU Accelerated Data Science with RAPIDS.AI:- cuDF / cuCIM accacelerating Pandas/Scikit-Image API” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ และ อาจารย์ สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 หัวข้อ รวมจำนวน 67 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings
 
“โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะ ICT จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 – วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ จำนวน 6 หัวข้อ โดยสัปดาห์ถัดไป จะเป็นการอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
    • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 หัวข้อ “Introduction to Business Process Management” และ “Fundamental of Usability Testing”
    • วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 หัวข้อ “Getting to know React และ Intro to User Experience Design (UX)”