เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสคว้า 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 – วันที่ 5 เมษายน 2566 ดังนี้

 • วิ่งจูงกันรัน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศการแต่งกายแฟนซี ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต และคุณปิยวรรณ ทองพันธุ์ เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 30 – 34 ปี
  • คุณอริย์ก ยิสารคุณ และคุณเอกราช บุณยเกียรติ เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 35 – 39 ปี
  • คุณอริย์ก ยิสารคุณ และคุณศิริพร โรจนโกศล เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ผสม รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
  • คุณกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ และคุณวันวิสาข์ บัวบาน รางวัลชนะเลิศการแต่งกายแฟนซี ประเภทคู่หญิง
 • สนุกเกอร์-บิลเลียด 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ Black Pool Snooker พุทธมณฑลสาย 3
  • คุณเรวัติ แตงสอน เหรียญทอง สนุกเกอร์ประเภทชายเดี่ยว มือ 1
  • คุณพิษณุ พร้อมมงคล เหรียญทอง สนุกเกอร์ประเภทชายเดี่ยว มือ 2
  • คุณเรวัติ แตงสอน และคุณพิษณุ พร้อมมงคล เหรียญทอง สนุกเกอร์ประเภทชายคู่
  • คุณจำเรียง ยิ่งยืนยง เหรียญทองแดง สนุกเกอร์ประเภทชายเดี่ยว อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • กอล์ฟ 1 เหรียญทอง ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟสามพราน (โรสการ์เด้น) จังหวัดนครปฐม ได้แก่ Mr. Robert James McEvoy
 • กรีฑา 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
  • คุณพิษณุ พร้อมมงคล เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก
  • คุณภาคภูมิ พัฒนศิริมากร เหรียญทองแดง พุ่งแหลน
 • เซปักตะกร้อ 1 เหรียญเงิน ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คุณภาคภูมิ พัฒนศิริมากร คุณภูวเดช อินทร์ตะโคตร คุณเอกราช เพ็ชรกลับคุณพิษณุ พร้อมมงคล และคุณเรวัติ แตงสอน
 • ว่ายน้ำ 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำสิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • คุณธนพร สังข์ประเสริฐ คว้า 2 เหรียญทอง ได้แก่
   • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
   • เหรียญทอง ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
  • คุณณัฐพล บุญสม คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ได้แก่
   • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
   • เหรียญทอง ประเภทผีเสื้อ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
   • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่
   • เหรียญทอง ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
   • เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
   • เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
  • คุณภาคภูมิ พัฒนศิริมากร คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่
   • เหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
   • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
   • เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
   • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
   • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
  • Prof. Dr. Peter Haddawy คว้า 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
   • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
   • เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
   • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
  • 1 เหรียญทอง ประเภทผลัดมิกซ์ฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชายหญิง รุ่นอายุ สูงกว่า 45 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม คุณธนพร สังข์ประเสริฐ และคุณณัฐพล บุญสม
 • แอโรบิก ประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง Marathon รุ่นอายุ 41 – 50 ปี 1 เหรียญเงิน ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ Digital Smart Gymnasium มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ คุณนพวรรณ ระลึกมูล

คณะ ICT ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านที่เป็นตัวแทนของคณะฯ ในการลงแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566 นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง