เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน The World’s Top 2% Scientist List 2023 จัดอันดับโดย Stanford University

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน The World’s Top 2% Scientist List 2023 ประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการทำงาน (พ.ศ. 2331 – 2565) จัดอันดับโดย Stanford University เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดย Professor Dr. Peter Haddawy และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information & Communication Technologies) และสาขาย่อยด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการประมวลผลภาพ (Image Processing)

สำหรับข้อมูลการจัดอันดับ สามารถเข้าดูได้ที่ http://doi.org/10.17632/btchxktzyw.6