เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จากกรมปศุสัตว์ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรหุ้นส่วนความมั่นคงทางสุขภาพ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการวิจัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) พร้อมด้วยทีมวิจัยจาก MVIT Lab ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจากกรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development: DLD) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention :CDC) องค์กรหุ้นส่วนความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security Partners :HSP) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าประชุมหารือคู่ความร่วมมือในงานวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Development of Mobile and Web Applications for Prediction of Rabies Distribution Applied for Outbreak Control และโครงการ Machine Learning for Early Detection of Swine Abnormalities ณ ห้องประชุม A1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา