เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในงาน “2023 – 2024 International Pioneers School University Fair” ณ โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียร์ ซึ่งบรรยากาศโดยรวม มีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการกว่า 20 สถาบัน โดยบูธของคณะ ICT ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอนในหลักสูตร ICT นานาชาติ ตลอดจนรายละเอียดและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละรอบที่คณะฯ เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 เป็นจำนวนมาก