เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 8 (พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 โครงการนี้จัดขึ้นโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ตลอดจนกระตุ้นให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตนเอง