บุคลากรคณะICT ม.มหิดล คว้าเหรียญทองแดงในงานวิ่ง “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บุคลากรคณะICT ม.มหิดล คว้าเหรียญทองแดงในงานวิ่ง “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมงานวิ่ง “Joong กัน Run วันแห่งความรัก” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ งานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 และเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะกลางให้มีความสนุกสนาน เป็นทางเลือกและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ ถนนด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวนักกีฬาแต่ละประเภท โดยบุคลากรคณะ ICT ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

ประเภททีม (รุ่นอายุ 30 – 34 ปี) เป็นการแข่งขันแบบประเภทวิ่งผลัดทีมละ 3 คู่ๆ ละระยะทาง 2.4 กิโลเมตร/หนึ่งรอบมหาวิทยาลัย หนึ่งทีมประกอบด้วย 6 คน ชาย 3 คน และหญิง 3 คนมี 3 คู่ ประกอบด้วย :  
รอบที่ 1 คู่ชาย
1. นาย เอกราช บุณยเกียรติ (เอ๊กซ์)
2. นาย พิเชษฐ สุขคล้าย (พี่ต้น)
รอบที่ 2 คู่หญิง
1. น.ส. ศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต (อิม)
2. น.ส. ปิยวรรณ ทองพันธุ์ (อาร์)
รอบที่ 3 คู่ผสม (ชาย-หญิง)
1. นายณัฐพล ยังพลขันธ์ (แบงค์)
2. น.ส. นางสาวอรอนงค์ นีระบาล (แอน)
ประเภทคู่ เป็นการแข่งขันแบบประเภทวิ่งคู่ หนึ่งทีมประกอบด้วย 2 คน และทำการแข่งขัน เพียงรอบเดียวเป็น
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ทีมละ 2 คน (ส่ง 2 รุ่น)
คู่หญิง (รุ่น 30-34)
1. น.ส. วันวิสาข์ บัวบาน (นิด) 2. น.ส. ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี (ตุ๊กติ๊ก)
คู่ผสม (ชาย-หญิง) (รุ่น 30-34)
1. น.ส. ศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล (ศิ) 2. นาย อิทธิพล  มัคคัปผลานนท์ (ตั้ม)
โดยบุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล ในประเภทคู่ผสม (ชาย-หญิง) ได้แก่ น.ส. ศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล (ศิ) และนาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์ (ตั้ม) สามารถคว้ารางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงมาครอง
Share:
 • 37
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  37
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish