คณะ ICT แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”  ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีกิจกรรมเยี่ยมชมคณะและภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Open House) รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

สำหรับภาพรวมในงานวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ช่วงเช้าพิธีเปิดงานเริ่มเวลา 9.00 น. โดยมีกิจกรรมแสดงบนเวทีและการนำชมวีดี และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ส่วนภาพรวมในวันที่ 12 มกราคม 2561 มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

ภาพรวมการออกบูธนิทรรศการ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ภายในงานมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธกว่า 120 แห่ง มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียน และครูแนะแนวให้ความสนใจคณะ ICT เข้ามาสอบถามข้อมูลการสมัครเรียน รายละเอียด 8 track ค่าเทอม กำหนดการสอบตรง วิชาที่ใช้ในการสอบ เกรดเฉลี่ยที่ใช้ในการสอบ ตลอดจนลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารจากคณะ

Share:
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  22
  Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish