ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพันเข้าบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยการแนะนำคณะ ICT ความสำคัญของ IT ในปัจจุบัน การเรียนการสอนแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา โอกาสการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ในรอบต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสมัครรอบ Portfolio กับทางคณะ ICT สร้างความสนใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand