ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โดยเริ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยการแนะนำคณะ ICT ความสำคัญของ IT ในปัจจุบัน การเรียนการสอนแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา โอกาสการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา Startup ของศิษย์เก่า และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ในรอบต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563 และปิดท้ายการบรรยายด้วยตัวอย่างคลิปวิดิโอแนะนำตนเองของนักศึกษาที่เคยยื่นสมัครรอบ Portfolio กับทางคณะ ICT สร้างความสนใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand