ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ภายในงาน มีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการประมาณ 20 สถาบัน บรรยากาศโดยรวม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ สาขาวิชา 8 tracks ค่าเทอม ทุนการศึกษา และการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบต่างๆ และมีสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครปีการศึกษา 2564 อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand