ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2562 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ อ.สนิท แสงเหลา อาจารย์ประจำคณะ เข้าบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยเริ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยการแนะนำคณะ ICT ความสำคัญของ IT การเรียนการสอนแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา โอกาสการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา Startup ของศิษย์เก่า และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ในรอบต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563 การถามตอบข้อซักถาม เพื่อรับของที่ระลึกจากทางคณะฯ และปิดท้ายด้วยการนำเสนอศิษย์เก่าของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่ไปศึกษาต่อที่คณะ ICT ในปัจจุบัน สร้างความสนใจให้แก่นักเรียนที่เข้าฟังบรรยายเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish