ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะ ICT ม.มหิดล นำโดย ดร. พิสิฐ  ไพรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เริ่มต้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยการแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ ICT จากนั้นบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียน IT การเรียนการสอนแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา โอกาสการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา Startup ของศิษย์เก่า และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ในรอบต่าง ๆ  และปิดท้ายการบรรยายด้วยตัวอย่างคลิปวิดิโอแนะนำตนเองของนักศึกษาที่เคยยื่นสมัครรอบ Portfolio กับทางคณะ ICT สร้างความสนใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand