ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยดร. ปวิตรา จิรวีรกูล และดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ  เข้าบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม การบรรยายเริ่มด้วยการเล่นเกมส์ที่สื่อถึงความสำคัญของการสื่อสาร โดยให้ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้อธิบายรูปภาพ และให้เพื่อนๆวาดภาพตาม หลังจากนั้นได้แนะนำให้เกี่ยวกับความสำคัญของ IT ที่อยู่รอบตัวเรา ต่อด้วยการแนะนำหลักสูตรคณะ ICT ม.มหิดล รายละเอียดสาขาวิชา 8 tracks  ยกตัวอย่างอาชีพด้าน IT ที่สามารถทำหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงธุรกิจของศิษย์เก่าคณะ ICT ที่ทำธุรกิจ Startup นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของคณะฯ การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆ อธิบายรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร อัตราเงินเดือนเฉลี่ยและอัตราการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยหลังจบการบรรยาย มีนักเรียนบางส่วนสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish